Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Harmonogram

15

Verejna testovacia prevadzka

13

Vypracovanie novej, rozšírenej štúdie uskutočniteľnosti IS EFA

12

Kick-off míting obnoveného a rozšírené projektu IS EFA

  • 6.11.2021
11

Posudzovanie národného projektu IS EFA

  • od 22.4.2021 do 16.9.2021
10

Zahájenie 1. ex-ante kontroly verejného obstarávania na dodanie a podporu prevádzky IS EFA, jeho údržbu a rozvoj pred vyhlásením VO

  • 11.2.2020
9

Zahájenie prípravy verejného obstarávania na dodanie a podporu prevádzky IS EFA, jeho údržbu a rozvoj

8

Podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7

Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

6

Schválenie zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

5

Schválenie štúdie uskutočniteľnosti „Informačný systém elektronickej fakturácie  (IS EFA)“

4

Schválenie reformného zámeru „Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní"

3

Vytvorenie riadiaceho výboru MF SR k systému elektronickej fakturácie

  • 15.11.2017
1

Vydanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní