Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informačný systém elektronickej fakturácie

Zaručená elektronická fakturácia a zasielanie údajov z faktúr finančnej správe

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky v úzkej spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr finančnej správe cez informačno-komunikačné riešenie - informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA).

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je nevyhnutnou súčasťou opatrení, ktorými chcú ministerstvo financií a finančná správa bojovať proti daňovým podvodom, znižovať daňovú medzeru a zefektívňovať výber daní a tak celý systém.   

Implementácia zaručenej elektronickej fakturácie prispieva najmä k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Informačný systém prináša možnosti vyhotovovania elektronických faktúr aj pre malých podnikateľov, ktorým je týmto spôsobom bezodplatne poskytnutá webová online aplikácia, ktorá je nápomocná pri vyhotovovaní a správe faktúr v predpísanom elektronickom formáte a zároveň poskytuje možnosti automatizovaných formálnych kontrol elektronických faktúr v reálnom čase.

Pre podnikateľov, ktorí využívajú vlastné softvérové nástroje, IS EFA ponúka otvorené programové rozhranie, prostredníctvom ktorého môžu podnikatelia faktúry vytvárané vo svojich systémoch preniesť do informačného systému elektronickej fakturácie bez nutnosti ďalšieho zásahu používateľa.

Zavedením jednotnej elektronickej fakturácie v celej Európskej únii sa v neposlednom rade prispeje k podpore cezhraničného obchodu a zavedeniu interoperability v oblasti elektronizácie faktúr, pričom sa zvýši transparentnosť vystavených a prijatých faktúr orgánmi verejnej správy.

Všetky elektronické faktúry ktorých príjemcom a odosielateľom je štátna inštitúcia, sú prostredníctvom IS EFA zverejnené a voľne k dispozícii k nahliadnutiu